ಡಾ ।।ಸವಿತಾ ಸೂರಿ

PCOS ಮತ್ತು PCOD ಆಯುರ್ವೇದ ಕೋಚ್

 

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ 
ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಜ್ಞೆ 
ಆಯುರ್ವೇದ ಆಹಾರ ಪರಿಣಿತೆ 
ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಸಾಹಿ
ಬರಹಗಾರ್ತಿ —ಇನ್ನೂ ಓದಿ 

READ MORE

Dr.Savitha Suri. Ayurveda Physician and PCOS Coach
1

PCOS / PCOD ಬಗೆಗಿನ ಬರಹಗಳು

Why You Should Not Eat White Rice in PCOS ?

Polished rice has a high GI, meaning it can cause rapid spikes in blood sugar levels. For individuals with PCOS, who often have insulin resistance, such spikes can exacerbate symptoms and contribute to hormonal imbalances.

Read More »

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Scroll to Top
Open chat
1
Hello
Can we help you?